FEBC President, Ed Cannon, besoek ‘n minderheidsgroep in Kambodja

Onlangs, tydens FEBC President Ed Cannon se besoek aan ʼn afgeleë dorpie in Kampong Thom provinsie in Kambodja, is 60 radio’s versprei. Die Christelike musiekgroep, ‘The Nelons’, wat al drie keer vir ʼn Grammy toekenning genomineer is, het hom vergesel. Hulle het ʼn groep luisteraars van die dorp in aanbidding gelei. Almal is daardeur geseën en het hul getuienisse openlik met FEBC se span gedeel. Meeste van hulle het gesê dat die programme ʼn groot seën vir hulle is en dat hul nou ʼn beter begrip het van wie die ware God is. Hul sê ook dat die programme ʼn riglyn is wat hulle help om ʼn opregte lewe te leef wat God behaag.

Dit is duidelik dat mense se lewens besig is om te verander deur FEBC se uitsendings. Die programme is gefokus op die vestiging van gesinswaardes en streef daarna om Bybelse advies en raad vir luisteraars te gee om sodoende die gesinseenheid te herstel.

Hieronder is ʼn kort getuienis van ʼn luisteraar wat die geleentheid bygewoon het:

“Dankie Jesus, vir U wonderlike plan met U mense, en ook vir ‘The Nelons’, wat spesifiek vir ons hier in Kambodja kom besoek het en dat hulle ons hier in ons klein dorpie kom seën het.”

Hier is nog ʼn getuienis van ʼn Kambodjaanse vrou wat gereeld na FEBC se uitsendings luister:

“Sedert ek begin het om na FEBC se uitsendings te luister, het my gesin se lewens heeltemal verander. FEBC is ook nou deel van ons gesin. Terwyl ek in die veld werk, voel ek nooit alleen nie want die radio is altyd by my. Dankie, Jesus, vir die impak van FEBC Radio op my gesin. Ek wil hê dat mense rondom my ook geseënd moet wees en verandering in hul lewens ervaar.”

Op hierdie dag het meer as 70 mense van die dorpie bymekaar gekom om God te aanbid. Die liefde van God word uitgestort in die harte van die Kambodjaanse volk. Mag al die heerlikheid aan God toekom, tot in alle ewigheid!

Aangepas vanuit FEBC.ORG

 


FEBC President, Ed Cannon, visits minority village in Cambodia

Recently, 60 radios were distributed, during FEBC President Ed Cannon’s visit, to a remote village in Kampong Thom province in Cambodia. On this trip he was accompanied by a 3-time Grammy nominated band, ‘The Nelons’, who led a group of listeners in worship. Many were blessed and openly shared their testimonies with FEBC’s team. Many said that the programs are a great blessing to them and provides them with a better understanding of the truth of who God is. It has also been a guide in helping them to live a life that is pleasing to God.

It is evident that people’s lives are being transformed through FEBC’s broadcasts. The programs are family orientated and aim to provide listeners with Biblical advice and counsel to bring restoration to the family unit.

Here is a short testimony from a listener who attended the gathering:

“Thank you Jesus, for your wonderful plan to let your people, ‘The Nelons’, come to Cambodia to bless us with songs of blessings in our minority village.”

Another woman said: “Ever since I started listening to FEBC’s broadcast, my family’s lives have changed. Family FM is our family too. During my work in the fields, I do not feel alone because the radio is near me always. Thank you, Jesus, for providing my family with FEBC Radio. I want to see people around me blessed and their lives changed just like my family.”

On that day more than 70 people from the village gathered together to worship God. The love of God is being spread into the hearts of the Cambodian people. All the glory be unto God, forevermore!

Adapted from FEBC.ORG