Gedetailleerde beskrywing van goedere en / of dienste

FEBA Radio is ‘n onderneming in die godsdienstige bedryf wat gebed en finansiële steun werf.

Uitvoerbeperking (opsioneel)

Die aanbod op hierdie webwerf is slegs beskikbaar vir Suid-Afrikaanse kliënte

Klante se privaatheidsbeleid

FEBA Radio sal alle redelike stappe doen om die persoonlike inligting van gebruikers te beskerm. Vir die doeleindes van hierdie klousule word ‘persoonlike inligting’ omskryf soos uiteengesit in die Wet op die Bevordering van Toegang tot Inligting 2 van 2000 (PAIA). Die PAIA kan afgelaai word vanaf:http://www.polity.org.za/attachment.php?aa_id=3569

Betaalopsies aanvaar

Betaling kan geskied via Visa-, MasterCard-, Diners- of American Express-kredietkaarte of per bank transaksie in die FEBA Radio-bankrekening, waarvan die besonderhede op versoek verstrek sal word.

Kredietkaart verkryging en sekuriteit

Kredietkaarttransaksies sal vir FEBA Radio verkry word via PayGate (Edms.) Bpk., Wat die goedgekeurde betalingspoort is vir alle Suid-Afrikaanse verkrygende banke. PayGate gebruik die strengste vorm van kodering, naamlik Secure Socket Layer 3 (SSL3) en geen kredietkaartbesonderhede word op die webwerf gestoor nie. Gebruikers kan na www.paygate.co.za gaan om hul veiligheidsertifikaat en veiligheidsbeleid te sien.

Kliëntbesonderhede apart van kaartbesonderhede

Kliëntbesonderhede sal deur FEBA Radio geberg word, apart van kaartbesonderhede wat deur die kliënt op PayGate se veilige webwerf ingevoer word. Vir meer inligting oor PayGate, verwys na www.paygate.co.za

Merchant Outlet land en transaksie geldeenheid

Suid-Afrika is die land van handelaars wat betaalopsies aan die kaarthouer aangebied het. Die transaksiegeldeenheid is Suid-Afrikaanse Rand (ZAR).

Verantwoordelikheid

FEBA Radio neem verantwoordelikheid vir alle aspekte wat verband hou met die transaksie, insluitend die verkoop van goedere en dienste wat op hierdie webwerf verkoop word, kliëntediens en ondersteuning, dispuutoplossing en aflewering van goedere.

Land van woonplek

Hierdie webwerf word onderhewig aan die wette van Suid-Afrika en FEBA Radio kies as domicilium citandi et executandi vir alle doeleindes onder hierdie ooreenkoms, hetsy ten opsigte van die hofproses, kennisgewing of ander dokumente of kommunikasie van watter aard ook al.

Variasie

FEBA Radio kan na goeddunke hierdie ooreenkoms of enige deel daarvan te eniger tyd sonder kennisgewing verander.

Maatskappy inligting

Hierdie webwerf word bestuur deur FEBA Radio SA (privaat maatskappy), gebaseer in Suid-Afrika, wat handel dryf as FEBA Radio SA en met registrasienommer 1997/005938/08 en dr Jurie Vermeulen (direkteur).

FEBA Radio kontakbesonderhede

E-pos: info@febaradio.co.za Telefoon: 012 335 5708