FEBC FILIPPYNE STIG ‘N NUWE STASIE IN TACLOBAN

FEBC Filippyne het onlangs ʼn nuwe radiostasie, 97.5 FM, in die Tacloban omgewing gestig. Dit is opgerig as gevolg van die groot aantal storms en oorstromings wat in die afgelope paar jaar hierdie dorp getref het. Die naam van die stasie in die plaaslike taal vertaal as, “Die Gemeenskap se Eerste Respons”, is die eerste stasie, in die geval van ʼn groot natuurramp, om belangrike inligting te verskaf oor veiligheidsareas en waar om kos en skuiling te vind.

As gevolg van die gereelde tropiese siklone wat in die Filippyne voorkom, ondersteun FEBC verskeie noodlenigingsoperasies, saam met FRR (First Response Radio), om kritiese inligting uit te saai om die gemeenskappe wat geraak is te help. In Oktober van 2017, het Super Tifoon-‘Lawin’die land getref. Hierdie tifoon het die provinsies van Cagayan en Isabela onder stormsein nommer vyf geplaas het. Dit is die hoogste tropiese sikloonwaarskuwing.

Ten spyte van die stormagtige weerstoestande, het die FRR-span die pad van die sikloon nagespoor en met verskeie vennootagentskappe in die gebiede ontmoet om die beste hulpverlening en advies aan diegene te gee wat deur die storms geraak is. Na ‘n week van nooduitsendings het FRR hul uitsendings aan die plaaslike FEBC-stasie gekoppel. ‘n Soortgelyke gebeurtenis het ook op Kersdag in 2017 plaasgevind toe Tifoon ‘Nina’ die land getref het, wat duisende gesinne se lewens, wat in die Bicol-streek van die Filippyne woon, in gevaar geplaas het. CARE 104.3 DWAY FM, wat gewoonlik nie op Sondae uitsaai nie, het dadelik noodsaaklike inligting begin uitsaai.

In die geval van ʼn ramp, verskaf FEBC belangrike inligting om die mense in die omgewing voor te berei vir die dreigende ramp. Hulle dien ook as kommunikasieondersteuners vir ander noodlenigingspanne in die veld. Hulle glo dat betroubare en tydige inligting die sleutel tot oorlewing is. Effektiewe inligtingsinsameling is noodsaaklik vir enige hoogs doeltreffende noodreaksiespan.  FRR en ander noodlenigingspanne, saam met die personeel en vrywilligers van FEBC, is altyd gereed om hul lewens in gevaar te stel om noodsaaklike kommunikasiehulp aan duisende mense uit te saai, wat dikwels deur gereelde natuurrampe getref word. So werk die Here ook deur FEBC se uitsendings, om duisende der duisende menselewens te spaar.

Aangepas vanaf FEBC Filippyne en FEBC.ORG

 


NEW STATION LAUNCHED IN TACLOBAN, PHILIPPINES

FEBC Philippines recently launched a new radio station, 97.5 FM, in the Tacloban area. It was established as a direct response to the high rate of storms and flooding that hit the area in recent years. Translated from the local language, “The Community’s First Response” is the name of the station, as it will be the first on air in the event of a major disaster, to provide information on safety locations, and where to find food and shelter.

Due to the frequent occurrence of tropical cyclones in the Philippines, FEBC supports several relief efforts together with FRR (First Response Radio) in order to provide critical information to assist the affected communities. One of the most recent incidents occurred in October of 2017. Super Typhoon ‘Lawin’ hit, which placed the Provinces of Cagayan and Isabela under storm signal number five – the highest tropical cyclone warning signal. Despite the harsh weather, the FRR team traced the path of the cyclone and met with various partnering agencies in the areas to provide the best relief information and advice to those affected by the storms. After one week of emergency broadcasts, FRR linked their broadcasts to the local FEBC station. A similar event occurred on Christmas day in 2017, when Typhoon ‘Nina’ hit, which placed thousands of families’ lives in the Bicol region, at risk. CARE 104.3 DWAY FM, which is usually off-air on Sundays, immediately began its emergency broadcasts.

In the event of a disaster, FEBC provides important information to prepare the region for the impending disaster. They also serve as communication support for other relief teams in the field. They believe that reliable and timely information is the key to survival. Effective information gathering is crucial for any highly efficient emergency response team. Together with FRR and other relief teams, FEBC Philippines’ staff and volunteers go to great lengths to provide much needed communication aid to thousands of people who are often displaced by frequent natural disasters. This is another way that the Lord uses FEBC’s broadcasts to save thousands upon thousands of lives.

Adapted from FEBC Philippines & FEBC.org