Grote God, Grote Taak:
Die Storie van FEBC

Die Oorsprong van FEBC:

God het jare gelede ‘n roeping in die harte van twee jong mans, John Broger en Bob Bowman, geplant om ‘n Christelike radio bediening te begin, terwyl hulle besig was om aan die Suid Kalifornië Bybel Kollege studeer het. John en Bob het die visie met Eerw. William Roberts, die leraar van Bowman se ouers se kerk gedeel, wie hulle verder gehelp het om fondse vir die bediening in te samel. Bob, John en Eerw. William het in 1945 FEBC (Far East Broadcasting Company) tot stand gebring, met die primêre doel om Christus aan die wêreld te verkondig. Die drie het op daardie stadium geen hulp van die buiteland gehad nie en was nie verbonde aan enige spesifieke kerkgroep nie. Die drie het op daardie stadium geen hulp van die buiteland gehad nie en was nie verbonde aan enige spesifieke kerkgroep nie.

Aangevuur deur passie en determinasie om radio te bemeester, het hulle op God se belofte gestaan: “Ek wil jou onderrig en jou die pad leer wat jy moet volg. Ek wil jou raad gee en my oog oor jou hou…” (Psalm 32:8). Een spesifieke land, Sjina, het op hul harte gerus en hulle het vanuit die stad, Shanghai, met hul eerste uitsendings begin.

Ongelukkig was hul bediening in 1948 tot stilstand gedwing toe kommunisme die oorhand in die land gekry het. Die mans het toe na ‘n alternatiewe manier gesoek om die groot taak deurgevoer te kry.

FEBA Radio Suid-Afrika is in 1996 tot die FEBC-familie gevoeg. Dié instansie het aanvanklik as ‘n fondsinsamelings-tak vir die internasionale bediening begin en was die breinkind van Russell en Gill Ashley-Smith van FEBA in die Verenigde Koninkryk. Hulle vennote, David & Eileen McKibbin, het vanuit Engeland verdere hulp verleen. FEBA Suid-Afrika se hoofkantoor is in Pretoria geleë en beskik oor ‘n passievolle span. Die tak is nie net betrokke by fondsinsamelings nie, Four billion people live within range of our transmitters. en bestuur tans sewe radiostasies in Afrika, wat in Mosambiek, Malawi, Tsjad en Mali gevestig is.

FEBC se radioprogramme kan vandag wêreldwyd op AM- en FM-radiostasies geluister word, asook deur satelliet-uitsendings, die internet, deur middel van SD geheue-kaarte en alternatiewe toestelle (Gospel Speaker Boxes) wat onder mense versprei word. In die Filippyne saai ons die evangelie uit deur middel van kortgolf en FM na minderheidsgroepe in afgeleë dorpe en eilande. Ons saai ongeveer 2000 ure perdag uit in 140 tale. Die belangrikste syfer is egter die massas mense wat voortdurend getuig van die verandering in hul lewens.