Kortgolfstasie op Daebu-eiland bereik die hele Noord-Korea

FEBC Korea is in 1956 deur Christen sendelinge van die VSA gestig. Ons nuutste kortgolf radio stasie is onlangs op Daebu eiland gebrou en met groot feesviering in gebruik geneem. Dit was die gepaste ligging vir die stasie se nuwe radiosender om, sonder om deur ander radiogolwe belemmer te word, direk na Noord-Korea uit te saai. Dit stel ook die span in staat om ‘n geskatte 1.7 biljoen mense in Noord-Oos Asië te kan bereik.

Sedert die eerste uitsending in die 1950’s plaasgevind het, het die visie om mense met die evangelie in Asië, Noord Korea, Sjina, Rusland en Sentraal-Asië te bereik geen stoom verloor nie.

Die skuif na die eiland is onlangs met ‘n spesiale erediens gevier. Die radiopersoneel, vennote en verskeie vooraanstaande gaste het die spesiale geleentheid bygewoon, waartydens gebedsessies en preke die nuwe stasie en span opgedra het.

Die hervestiging van die stasie was ‘n geskiedkundige oomblik; met die hoop dat elke uitsending verandering in miljoene mense se lewens sal bring en gemeenskappe hernuwing tot eer van die Here sal ervaar.

Kim Jin-Pyo, verteenwoordiger van die Demokratiese party in Korea, het ‘n inspirerende boodskap op die dag gedeel;

Ek is oorval met blydskap dat die evangelie met die nasies van Noord-Korea, Sjina en met ander Asiese lande gedeel kan word. Ek glo dat die visie om die evangelie regoor die aarde te versprei, ons almal se roeping is. Dit is te danke aan FEBC Korea se onverpoosde arbeid dat nasies bereik word wat nie deur ander bereik kan word nie.”

FEBA/FEBC is al vir ses dekades die voorlopers wat inligting na afgesonderde lande, soos Noord-Korea, versprei. Meeste Noord-Koreaanse mense wat na FEBC se uitsendings oor ‘n tyd geluister het, het met ons getuienis gedeel dat die programme hulle geïnspireer het om die land te verlaat en ‘n lewe van vryheid en kennis in Christus na te streef.

Die geskiedkundige waarde van FEBC in Korea

FEBC het destyds in Korea tot stand gekom toe daar ‘n vertrouensbreek tussen die Verenigde State, wat ‘n vrye demokrasie verteenwoordig, en die Sowjet Unie, wat kommunisme aanhang, plaasgevind het. Die bediening se stigters het tussendeur die warboel van mag teen mag die stap geneem om mense in kommunistiese lande met die evangelie te bereik.

Die oorspronklike 100kW AM radiodiens, wat uitgesaai was op die 1188 kHz-frekwensie, het die grond voorberei om uitsendings in die breër landelike streke uit te saai. Lande soos Noord Korea, drie provinsies in die Noord-oostelike dele van Sjina, Rusland se verre Oostelike gebied en Japan het hierby baat gevind. Dit was FEBC Korea se Jeju AM radiostasie wat op die 1566 kHz-frekwensie programme in Koreaans, Russies en Japanees uitgesaai het.

Die stasie het deur die jare talle uitdagings, soos natuurrampe en finansiële krisisse ervaar. ‘n Storm het in 1972 die stasie se transformator beskadig, en die stasie moes in 1987 alle uitsendings staak vanwee swaar reënval. Ten spyte van die moedelose oomblikke het God die bediening veilig gehou en het toegesien dat die impak op die nasie tot Sy eer voortduur. Die span se deursettingsvermoë en die oneindige opofferings van hul vennote was en is steeds prysenswaardig. Hierdie is maar net nog ‘n bewys dat die Here berge sal versit vir diegene wat daarvoor vra en gewillig is om Sy koninkryk op aarde te bring.

Moet nooit twyfel dat jou bydra ‘n verskil maak nie. Dit is te danke aan jou volgehoue ondersteuning en gebed dat God deur ons bediening ‘n verskil maak ni die lewens van die geïsoleerde, vervolgde en onderdrukte mense van Noord-Korea deur ons bediening ‘n verskil maak. Wees bemoedig deur hierdie mylpaal en sien uit na ‘n nuwe oes van siele.


FEBC fulfills mission to spread the Gospel to North Korea

The mission to reach the whole of North Korea with the Gospel of Jesus Christ has finally been fulfilled.

FEBC Korea, which was initially set up by Christian missionaries from the US in 1956, officially relocated its station to a 48,075 square meter seaside site on Daebu Island that was gifted to the ministry not long ago. This new radio transmitter is positioned within perfect proximity to North Korea to avoid interference from other radio waves. It is estimated that the broadcasts will reach an audience of 1.7 billion people in Northeast Asia.

Since its first broadcast, FEBC has continued to carry out its mission to spread the Gospel of Jesus Christ to Asia, North Korea, China, Russia and the Central Asian region.

To celebrate the launch of the relocation, a thanksgiving service was held at the new site. The event, attended by several distinguished guests, partners and staff members was marked by elaborate celebratory customs, prayers and sermons.

The relocation of this station marks a significant moment in history that will bring change to the lives of millions of people within its reach and ultimately shape and influence society for many years to come.

One of the guests in attendance, Rep. Kim Jin-pyo of the ruling Democratic party of Korea shared a few inspiring words;

delivering the message of the gospel to the lands that we cannot reach.” I’m so overjoyed that the message of the gospel will be delivered to North Korea, China, and other Asian countries through this station. The gospel must be delivered to the ends of the earth, and this is our utmost mission.”

For the past six decades, FEBA/FEBC has been on the forefront of sending out information to isolated countries like North Korea. Many North Korean defectors testified that they listened to FEBC’s broadcasts and consequently became determined to escape North Korea to pursue freedom and learn more about Christianity.

Historical Significance of FEBC in Korea

FEBC was first established in Korea when free democracy represented by the United States and the communist world led by the Soviet Union were at odds. The founders of the ministry, realized that broadcasting was an excellent way to reach people living in communist countries.

The first original 100kW AM radio service on the 1188 KHz frequency was the key to providing a broader service in the region. The power enabled the station to broadcasts into Korea as well as neighboring countries like North Korea, three provinces in Northeast China, Russia’s Far East and Japan. FEBC Korea’s Jeju AM station on 1566kHz has been broadcasting programs in Korean, Russian and Japanese.

Over the years the station has faced natural disasters and difficulties in maintaining its business. In 1972 the transmitter collapsed because of a storm, and was not able to broadcast due to the heavy rainfall in July 1987. Through all of this, God sustained and preserved the ministry and enabled them to make a lasting impact in the nation. Their resilience as an organization, and the relentless sacrificial support from local partners is praiseworthy. All of this is proof of God’s power to move mountains, when he finds a people who are willing to give of their substance to build His Kingdom.