Luisteraar-getuienis vanuit Noord-Korea

Die mense van Noord-Korea is desperaat vir verandering in hulle land, iets wat net die evangelie kan bring. Daagliks hoor die wêreld van die skokkende nuus oor hoe mense in hierdie land gemartel word vir hul geloof. Hongersnood, marteling en doodstraf, is algemene strawwe vir enigeen wat in Christus glo. Hieronder deel ons ʼn kort getuienis van ʼn luisteraar wat uit Noord-Korea ontsnap het. Sy verhaal is ʼn bewys van wat daagliks in Nood-Korea plaasvind.

“Ek is in Noord Homgyong Provinsie in Noord-Korea gebore. Ek was net vyf jaar oud toe ek kleuterskool begin het en daar het ek geleer hoe om die genl. Kim II Sung te ‘aanbid’. Om vir die generaal te sterf was elke persoon se droom, ʼn groot eer, en so was dit ook my droom. Ek kon China oorkant die rivier van my huis af sien. Ons het gehoor dat die mense in China baie ryk is en dat hulle genoeg kos het om te eet. Die mense in Noord-Korea is egter besig om van die honger dood te gaan. ʼn Vrou het een dag vir ons gesê dat, die enigste rede waarom ons honger lei, is omdat die generaal nie van ons armoede weet nie. Dit is toe dat ek besluit het om uit Noord-Korea te ontsnap.”

ʼn Goeie vriend het hom gehelp om die rivier na China oor te steek. Hy vertel hoe die mense daagliks, asof dit normaal is, in Noord-Korea vervolg word omdat hulle die Here aanbid en die evangelie versprei. Dit het hom nooit geraak nie tot op die dag dat sy vriend se hele familie ter wille van hul geloof gemartel is. Dit het nog ʼn groter indruk op hom gemaak, toe sy vriend, in die tyd, sy eie lewe op die spel geplaas het om hom van Jesus te vertel. En, dit is hoe hy tot bekering gekom het.

Nadat hy tien keer probeer het om die rivier oor te steek, het hy uiteindelik in China aangekom. Vandag is hy ʼn geordende predikant. Gedurende sy reis na China, is hy in die tronk gegooi, en gemartel omdat hy in Christus glo.

Onlangs is ʼn stuk grond op ʼn eiland in Suid-Korea aan FEBC geskenk. Hul beoog om hier ʼn splinternuwe stasie te bou. Die planne vir die nuwe radiotoring, wat die hele Noord-Korea sal bereik, is reeds in plek. Voorbereiding van die grond het ook reeds begin, en hulle het aansoek gedoen om die nodige permitte te kry om voort te gaan met konstruksie.

Kom ons vertrou die Here saam, in standvastige en onwrikbare geloof, dat Hy hierdie groot onderneming sal voltooi – sodat die hele bevolking van Noord-Korea die Goeie Nuus sal hoor!

*Storie Aangepas vanuit FEBC.ORG


Listener Testimony from North Korea

The people of North Korea are in desperate need for transformation that only the gospel can bring. Each day brings shocking news of how believers are brutally imprisoned, starved and tortured for their faith. Here is a short testimony from a listener who managed to escape North Korea. His testimony is proof of the brutality that North Koreans face on a daily basis.

“I was born in North Homgyong Province of North Korea. I started attending kindergarten when I was five years old, and they taught me how to idolize General Kim II Sung. Dying for the General was everyone’s dream, a huge honour, and so it was for me. From where I lived we could see China across the river. We have heard that people in China were rich and had plenty to eat, while people in North Korea are starving to death. A lady once told us that we were only starving, because the General didn’t know about our poverty. I then decided to escape from North Korea.”

A dear friend of his helped him to cross the river to China. He explains that in North Korea people are being persecuted on a daily basis, as if it were commonplace, for believing in God and for spreading the gospel. It never affected him until one day his friend’s entire family were martyred for their faith. He says that even then, his friend was willing to risk his life to tell him about Jesus. And that is how he came to believe in God.

After attempting to cross the river to China and failing ten times, he eventually made it, and is now an ordained minister. During his journey he was thrown into jail, and was brutally tortured for believing in Christ.

FEBC was recently gifted a piece of land on an island in South Korea, to build a brand new station. Plans are already underway for a new radio tower to be installed that will enable FEBC to reach the entire North Korea. Plans are moving forward to begin preparations of the land for construction and requests have been submitted to obtain the necessary permits to continue building.

Let us trust the Lord together, in faith, to complete this great undertaking – so that all the people of North Korea will be able to hear the Good News!

*Story Adapted from FEBC.ORG