Ons kommunikeer die Goeie Nuus onder die Nasies deur Media om mense te inspireer om Jesus Christus te volg.

Ons doel is om die evangelie van Jesus Christus aan aan die mees vervolgde, afgesonderde en onbereikte volke in die wêreld te verkondig. , wat hul toegang tot die evangelie baie beperk en die kerk klein en swak hou. Baie van hierdie “vergete mense” in die samelewing is geleë in lande met geweldige politieke en kulturele opposisie teen die evangelie en daarom beperkte toegang tot Christelike hulpbronne.

ONS GROOT PASSIE

“Gaan dan na al die nasies toe en maak die mense my dissipels: doop hulle in die Naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees, en leer hulle om alles te onderhou wat Ek julle beveel het. En onthou: Ek is by julle al die dae tot die voleinding van die wêreld.”

Matteus 28:19-20

Ons glo:

  • Die Bybel is die geïnspireerde, die enigste onfeilbare, gesaghebbende Woord van God.
  • Dat daar een God is wat ewig bestaan ​​in drie persone: Vader, Seun en Heilige Gees.
  • In die godheid van Christus, in sy maagdelike geboorte, in sy sondelose lewe, in sy wonderwerke, in sy plaasvervangende en versoenende dood deur sy vergote bloed, in sy liggaamlike opstanding, in sy hemelvaart na die regterhand van die Vader, en dat Hy sal persoonlik terugkeer in krag en glorie.
  • Dat tot verlossing van verlore en sondige mans en vroue wedergeboorte deur die Heilige Gees noodsaaklik is.
  • Die Christelike doop is die onderdompeling van ‘n gelowige in water in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees en word beveel van almal wat hulle bekeer en in Jesus Christus as Verlosser glo. Dit beteken dat ons saam met Christus gesterf het en saam met Hom opgewek is om in die nuwe lewe te wandel. Dit is ‘n openbare verklaring van geloof in ‘n gekruisigde, begrawe en opgestane Verlosser.
  • In die huidige bediening van die Heilige Gees, deur wie se inwoning die Christen in staat is om ‘n goddelike lewe te lei.
  • In die opstanding van beide gereddes en verlorenes; die wat gered is in die opstanding van die lewe, en die wat verlore gaan in die opstanding van die verdoemenis.
  • In die geestelike eenheid van gelowiges in Christus.