FEBA stig nuwe radiostasie in N’Djamena, Tsjad

Op 18 Mei 2019 het ons nasionale direkteur, dr Jurie Vermeulen, na N’Djamena, die hoofstad van Tsjad gereis om ‘n nuwe radiostasie te stig. Daar het hy ps Thomassin Gotingar ontmoet wat die nuwe stasie in die toekoms sal bestuur. Tydens dr Vermeulen se besoek kon hy met ps Gotingar en mnr Ayeta Pauli, ʼn gekwalifiseerde klankingenieur, ʼn volhoubare werksverhouding bou. Mnr Pauli sal in die toekoms as produksiebestuurder van dié radiostasie dien. Dr Vermeulen het ook kantoorspasie by ‘n plaaslike televisiestasie bekom, wat die radiostasie sal huisves.

In ‘n onderhoud het ps Gotingar dié volgende gesê; “Ek glo die stasie sal ‘n groot impak maak, aangesien daar so baie verskillende etniese groepe in nabye landelike areas woon, wat nog nie die evangelie gehoor het nie.”

Tsjad is ‘n diverse land wat in die Sahel-streek van Noordelike Afrika geleë is. Die land is die tuiste van 141 verskillende mensegroepe en het ‘n bevolking van meer as 15 miljoen mense. Slegs 26% van die bevolking is Christen waarvan die meerderheid katoliek is. Behalwe vir radikale Islamiete, is korrupsie en armoede ook baie ernstige probleme in Tsjad. Korrupsie vind op elke vlak van die ekonomie plaas as gevolg van swak wetstoepassing en ‘n gebrek aan sekuriteit. Tsjad is ook een van die armste lande in die wêreld.

Ons nuwe stasie in N’Djamena sal die evangelie in ses verskillende etniese tale, asook in Frans en Arabies, uitsaai. Dié nuwe stasie het ook die potensiaal om binne ‘n 200km radius, twee miljoen mense te bereik. Deur die goedheid en genade van die Here sal ons nuwe stasie aan die einde van 2019 amptelik begin uitsaai. Ons sien uit daarna om in die nabye toekoms ‘n oorvloed van nuwe getuienisse vanuit Tsjad te deel.


FEBA establishes a new radio station in N’Djamena, Chad

On 18 May 2019 our National Director, Dr Jurie Vermeulen, travelled to N’Djamena the capital city of Chad to establish a new radio station and meet with Ps Thomassin Gotingar. During Dr Vermeulen’s visit he was also able to establish a sustainable working relationship with Ps Gotingar, a contact from Shahada Ministries who will be managing the new station and Mr Ayeta Pauli, a qualified sound engineer who will serve as the station’s production manager in the future. Dr Vermeulen was also able to secure office space at a local television station, which will host the radio station.

In an interview, Ps Gotingar said; “I believe the impact of this station will be great as there are so many different ethnic groups living in rural areas within close reach, who have not yet heard the gospel.”

Chad is an ethnically diverse nation located in the Sahel region of northern Africa. The country is home to 141 different people groups and a population of over 15 million people. Currently the country is only 26% Christian, most of whom are Catholic. Apart from radical Islam, corruption and poverty are also very serious problems in Chad. Corruption pervades all levels of the economy and is perpetuated by a weak rule of law and a lack of security. Chad is also one of the world’s poorest countries.

Our new station in Chad will be broadcasting the gospel in six different ethnic languages, as well as in French and Arabic. The station has the potential to reach two million people within a 200km radius. By the goodness and grace of God our new station in Chad will begin broadcasting towards the end of 2019. We look forward to sharing many new and exciting testimonies from Chad in the future.