VERWOESTENDE REËNVAL IN JAPAN EN IN DIE FILIPPYNE VERPLAAS MILJOENE MENSE

Volgens berigte vanuit talle nuusbronne, insluitend CNN, is daar meer as 200 mense dood en 2 miljoen mense moes hulle huise verlaat weens hewige reënval en wydverspreide grondstortings wat die afgelope maand in Japan plaasgevind het. Baie mense is vermis of vasgevang onder die puin, omdat hulle nie na die ontruimingsbevele geluister het nie. As gevolg van die reënval in verskillende dele van die land het riviere se walle gebreek, wat gelei het tot grootskaalse oorstromings en grondstortings.

Honderde huise is erg beskadig of heeltemal vernietig. Dit was die hoogste reënval wat hierdie land nog ooit gesien het. Vier miljoen mense is aangeraai om die omliggende gebiede te ontruim en 54,000 personeellede is gemobiliseer om na slagoffers te soek. Hierdie ramp word as een van Japan se ergste weerverwante rampe in dekades beskou. Baie mense wat in gebiede woon wat voorheen geaffekteer is deur natuurrampe, is nog besig om te herstel van vorige rampe, en woon in skuilings of huise wat beskadig is.

Die Filippyne was terselfdertyd ook deur reënverwante rampe getref as gevolg van die tropiese storm wat ‘Josie’ genoem word – een van die 10 tropiese siklone wat hierdie jaar die land getref het. Die moesonreën het ook talle stede, insluitend Manila, in ʼn noodtoestand gelaat. FEBC se personeel in Japan het laat weet dat hulle veilig is. Bid asseblief dat die Here die mense van Japan en die Filippyne sal beskerm en na veiligheid sal lei. Hulle sal die Here se ingryping nodig hê om van hul verlies te herstel.


DEVASTATING RAINFALL IN JAPAN AND THE PHILIPPINES DISPLACES MILLIONS OF PEOPLE

According to reports from numerous news sources, including CNN, up to 200 people have died and 2 million people were forced to flee their homes as a result of the recent rainfall and widespread landslides in Japan. Typhoon Jongdari hurled winds of nearly 200 kilometres an hour. Many people are missing or trapped under debris after failing to head to evacuation orders. Record rainfalls in various parts of the country have caused rivers to burst through banks triggering large scale floods and landslides.

Hundreds of homes are severely damaged or completely destroyed. This is some of the most devastating rainfall that the country has ever seen. 4 million people were advised to evacuate surrounding areas and 54,000 personnel were mobilized for search-and-rescue efforts. This disaster is said to be one of Japan’s worst weather-related disasters in decades and many people of affected areas are still recovering from previous disasters and live in shelters or damaged homes.

Similarly, in the Philippines, the country is rampant with water-related disasters as a result of tropical depression ‘Josie’, one of 10 tropical cyclones to hit the country in 2018. The heavy monsoon rains also placed numerous cities including Manila, in a state of emergency. FEBC staff in Japan have reported that they are safe. Please pray that the Lord will protect, and lead the people of Japan and the Philippines who are being affected by these disasters to safety and help them to recover from the loss they have experienced. In both countries, thousands of families are displaced as a result of these disasters. Many are temporarily being housed in emergency shelter facilities.