Die mense van Viëtnam word deur innoverende media bereik

“Ek maak gebruik van FEBC se tegnologie en kyk na die wonderlike Bybelprogramme saam met my universiteitsgroep. Almal is lief vir die programme en ons gebruik dit om die Bybel in ons groep te bestudeer. Die goeie kwaliteit beeldmateriaal maak die lesse interessant en maklik om te volg. Ons stop soms die video om die punte verder te bespreek, wanneer ons bymekaar kom. Almal neem aan die gesprek deel. Ons het ‘n paar ongelowiges in ons groep. Hulle het baie vrae oor die Bybel. Ek kan die vrae wel beantwoord, omdat die video’s baie effektief is. Ons sal aanhou om hierdie video-lesse in ons Bybelstudiegroep te gebruik.”

FEBC se dinamiese, wêreldwye mediabediening is voortdurend besig om te ontwikkel en om verlore siele op innoverende wyses te bereik. Talle mense se lewens word deur God en ons bediening aangeraak, terwyl ons die wêreld aan die ewige Here en Verlosser bekendstel.

Viëtnam is een van die laaste kommunistiese lande wat tans in die wêreld bestaan. Alhoewel dié land se grondwet geloofsvryheid toelaat, het die regering wetgewing ingestel wat verskeie godsdienstige praktyke verbied. Alle godsdienstige werk word deur die regering dopgehou en mense wat kerkdienste bywoon word gereeld oor hulle doen en late, ondervra. Kerke word gereeld deur die owerhede besoek en die regering is agterdogtig oor alles wat hulle doen. Selfs die wyse waarop hulle dienste aanbied, word onder die soeklig geplaas. Dít is die omstandighede waarin Christene in Viëtnam gedwing word om te leef.

Tydens dr Vermeulen se besoek het hy ook iets interessant ontdek. Hoewel FEBC in Viëtnam uitsaai, word hulle nie toegelaat om ‘n radiostasie in die land te bedryf nie. Verskillende platforms wat ons in ander lande gebruik, word ongelukkig onder sensuur geplaas. As gevolg hiervan, moes FEBC se span in Viëtnam ander metodes gebruik om die evangelie te versprei. ‘n Groep jong programmeerders het ‘n manier gevind om tegnologie met evangeliese inhoud op, te versprei in areas waar sensuur toegepas word. Op hierdie wyse kom duisende Viëtnamese mense tot bekering.

Soos die tyd verbygaan, wend ons bediening innoverende metodes aan om mense met die evangelie te bereik. Alles wat ons doen is tot eer van God. As u hierdie nuusbrief lees, weet ons dat u net so toegewyd is om God se Woord aan die nasies te versprei, sodat elke man, vrou en kind kan hoor dat God vir hulle ook lief is.


The people of Vietnam are being reached through innovative technologies

“I make use of the mobile device and watch the many wonderful Bible programs with my college group. Everybody loves it. This is what we use to study the Bible in our group. The graphics make the lessons interesting and easy to follow. I pause the video in between points for group discussion and everyone is always very engaged. We have a few non-Christians attending our group meetings and they often ask a lot of questions about the Bible. I am able to answer their questions and the videos are very helpful. We will continue to use these video lessons in our meetings.”

FEBC’s dynamic worldwide media ministry is continuously evolving and reaching the lost in incredible ways. So many people’s lives are being touched by God through our ministry as we introduce the unreached world to their eternal Lord and Saviour.

FEBC was initially born from a vision to broadcast the gospel to the people of Asia after World War II. Today, with the use of various advanced technologies at our disposal, we are able to go much further and are reaching isolated, persecuted, remote and prohibited areas across the globe.

Last month, our National Director, Dr Jurie Vermeulen, visited FEBC’s ministries in Vietnam and Thailand. He was especially astounded by the staff and volunteers’ commitment to the gospel. He saw that they are willing to endure severe persecution and intimidation in order to ensure that the people receive the Good News.

Vietnam is one of the last remaining communist countries in the world. Although their constitution officially permits freedom of religion the government has imposed legislation which prohibits several religious practices. All religious establishments are heavily monitored and people who attend church services are questioned about their every move. Churches receive regular visits from the authorities and are questioned about everything – from small details about services to matters of doctrine. The most innocent practices are viewed with suspicion. This is the climate in which Christians in Vietnam are forced to live.

During his visit, Dr Vermeulen made a very interesting discovery. Though FEBC does broadcast via shortwave into Vietnam, they are prohibited from operating a radio station in the country. For this reason, they have had to develop a new technological medium that allows them to spread the gospel in the restricted environment. Young programmers have found a way to use mobile devices to distribute the gospel material, worship songs, Bible stories and lessons without external interference. In this way, thousands of Vietnamese people are coming to Christ.

Throughout history our ministry has embraced ingenuity and innovation, which will allow us to reach people from the four corners of the earth, for generations to come. If you are reading this, we know that you are equally committed to seeing God’s Word shared among the nations, so that every man, woman and child can hear that they too are loved by God.