Direkteur se Pen

WAT IS JOU ROEPING?

Alhoewel Ou-Testamentiese Abraham sy roeping voltooi het, was dit ver van foutloos. Verrassend genoeg het God hom vir sy poging vereer, deur vir hom die titel “die vader van geloof” te gee. Hoe moet ons dit verstaan? Wel, roeping het meer te make met God se plan as die mens se onfeilbaarheid. Natuurlik strewe ons

Go to Top