Event Details


“In sy genade het God julle geroep om in Christus deel te hê aan Sy ewige heerlikheid. Nadat julle ‘n kort tydjie swaargekry het, sal Hy julle self weer herstel: Hy sal julle moedig, sterk en standvastig maak.” – 1 Petrus 5:10