Event Details


Bid asseblief vir stabiliteit in Jemen waar die mense oorweldig word deur krisisse. Bid dat God aan die armes sal voorsien en dat Sy beskerming sal rus op almal wat Jesus in die geheim volg.