Event Details


“Maar moenie net aan die vroeëre dinge dink en by dieverlede stilstaan nie. Kyk, Ek gaan iets nuuts doen … Ek maak in die woestyn ‘n pad, Eklaat in die droë wêreld riviere ontspring.” (Jesaja 43:18-19 Afr83)