Event Details


FEBA werk saam met plaaslike kerke, waar moontlik. Wanneer mense tot bekering kom deur FEBA se uitsendings, dien kerke in hul omgewing as plekke waar hulle van dissipelskap en geestelike samesyn kan leer. Bid dat FEBA sterk verhoudings met kerke sal bou om God se liefde met meer mense te deel.