Event Details


FEBA Mosambiek het onlangs agt nuwe jeugluisteraarklubs in die Nicoadala-distrik gestig. Hulle beoog om jong leiers te kweek en te bemagtig. Sommige van die kinders het familielede verloor as gevolg van Sikloon Freddy. Bid dat hierdie jongmense God se teenwoordigheid en liefde sal ervaar, en dat die Goeie Nuus nog meer van hulle sal bereik.