Event Details


FEBA Niger het drie nuwe aanbieders en saai in drie tale uit. Bid dat harte sal oop wees vir die Goeie Nuus in Niger, waar meer as 99% van die bevolking Moslem is. Bid ook dat die FEBA Niger-span God se wil en leiding sal soek wanneer hulle nuwe inhoud vervaardig.