Event Details


In Australië word inperkings geleidelik opgehef, wat die FEBC-Australië span in staat stel om kerke te besoek en kontak te maak met mense wat FEBC nog nie ken nie. Bid asseblief dat meer mense met FEBC-Australië in verbinding sal tree en dat hul bediening ‘n toonbeeld van God se kragtige werk sal word.