Event Details


FEBA Mosambiek bestuur ’n landbouprojek wat weduwees van werk voorsien en honger mense voed. God het hulle met goeie oeste geseën. Prys God vir Sy voorsiening en bid dat FEBA Mosambiek se bediening dieselfde sukses sal geniet. Bid ook vir die Radio Nuru-span in die noorde, waar jihadiste-geweld voortduur.