Event Details


“… deur die liefde van die Here het ons nie vergaan nie; daaris geen einde aan sy ontferming nie, dit is elke môre nuut. U trou is groot.” (Klaagliedere3:22-23 Afr83)