Event Details


Bid asseblief vir al die FEBA personeel en verteenwoordigers wat lang afstande aflê en na verskeie kerke reis om te preek en duisende ander mense in te lig oor FEBA en die werk van die bediening.