Event Details


Die span in Malawi doen uitsonderlike werk in die verspreiding van die evangelie. Bid dat God fondse sal voorsien vir meer luistertoestelle en radio’s.