Event Details


Het jy geweet? FEBA saai na 18 etniese groepe in Suidoos-Asië uit in hul eie tale, en het al miljoene mense aan God se Woord bekend gestel. Die bergagtige terrein en diepgesetelde animistiese tradisies maak die werk soms moeilik en veeleisend. Bid dat God deure sal oopmaak na meer onbereikte mensegroepe, en dat FEBA se Etniese Bedieningspanne krag uit Sy teenwoordigheid sal put.