Event Details


Bid asseblief dat die Heilige Gees elke individuele luisteraar in Pakistan sal help om meer mense te bereik en om hul eie luisteraarklubs te stig sodat God se koninkryk verder uitbrei.