Event Details


Bid dat die konstruksie van Krusa FM se selfondersteunende toring veilig voltooi sal word. Bid dat die toring FEBA Kambodja sal help om hul bediening uit te brei na elke onbereikte hart in Kambodja.