Event Details


“Ons dienste en byeenkomste vind onder ’n boom plaas wanneer dit nie reën nie. KanuYah FM Sollo het terselfdertyd ons onderwyser, ons pastoor en ons biblioteek geword.” (Luisteraar uit Mali)