Event Details


“Christus Jesus wat gesterf het — meer as dit, wat tot lewe opgewek is — is aan die regterhand van God en tree ook vir ons in.” – Romeine 8:34