Event Details


Bid asseblief dat God meer vrywilligers en personeellede sal stuur wat bereid is om uit te gaan en die Goeie Nuus van Jesus Christus aan al die onbereikte en afgesonderde etniese groepe in Suidoos-Asië te verkondig.