Event Details


“’n Vriend het vir my ‘n radio gegee en ek het op FEBAingeskakel sodat ek na God se Woord kon luister. Ek dank God dat Hy my hart sewonde genees en my gesin gered het.” (FEBA Kambodja-luisteraar)