Event Details


 Die ekonomiese krisis in Malawi raak erger en so verswak Malawiërs se lewenskwaliteit. Bid asseblief dat die Heilige Gees tot troos sal wees vir God se mense en aan hul behoeftes sal voorsien.