Event Details


“Aan God, die Vader van ons Here Jesus Christus, kom al dielof toe! In sy groot ontferming het Hy ons die nuwe lewe geskenk deur die opstanding vanJesus Christus uit die dood.” (1 Petrus 1:3 Afr83)