Event Details


FEBA Mosambiek en hul direkteur, Bright Sonjera, werk onvermoeid om hul luisteraars hoop en bemoediging te gee. Van luisteraarklubs vestig en besoek, tot ’n landbouprojek bestuur wat weduwees bemagtig en honger mense voed, is die span gedurig aan die beweeg. Hul werk neem hulle in jihadis-gebiede in, waar daar soms op hulle geskiet word. Bid dat FEBA Mosambiek hul oë op God sal hou en dat Hy hul werk sal seën.