Event Details


Indië se jongmense sukkel toenemend met hul geestesgesondheid…veral studente. FEBA Indië werk hard om die evangelie te verkondig aan die 95% van die bevolking wat steeds onbereik is. Bid dat meer jongmense FEBA Indië se programme sal vind en van God se lewensveranderende liefde sal leer.