Event Details


FEBA-spanne reg oor die wêreld ondergaan gereeld opleiding in onderwerpe soos rampreaksie-uitsending, klankopname, inhoudskepping en leierskap. Bid dat die opleiding effektief sal wees, sodat FEBA kan voortgaan om uitsonderlike diens te lewer ter wille van God se koninkryk.