Event Details


“En as die Gees van Hom wat Jesus uit die dode opgewek het in julle woon, sal Hy wat Christus uit die dode opgewek het, ook julle sterflike liggame lewend maak ter wille van sy Gees wat in julle woon.” – Romeine 8:11