An inspiring story from China

‘n Inspirerende verhaal vanuit China

Een van ons buitelandse personeellede het onlangs vir ons ʼn inspirerende verhaal vertel van ʼn Chinese vriendin wat hy 27 jaar terug ontmoet het.

“Ek het die werklike impak wat ons programme maak eers besef toe dit iemand na aan my geraak het. 27 jaar gelede het ʼn jong vrou, ons noem haar sommer Janet*, vanuit China na Amerika verhuis om daar te studeer. Janet het die Here deur ʼn geestelike werker in China leer ken. Janet, my vrou en ek, het baie vinnig baie goeie vriende geword. Nadat sy haar graad ontvang het, het sy teruggekeer na China, en uiteindelik na Kanada geëmigreer. Nog voordat sy in Amerika kom studeer het, het haar ouers geskei en haar pa het weer in die eg getree en ʼn nuwe gesin begin. Hier is Janet se verhaal van hoe haar pa deur FEBC se uitsendings uiteindelik tot geloof in Christus gekom het.”

“Terwyl my pa baie jare gelede as mobiele netwerkprojekte bestuurder in afgeleë bergagtige gebiede gewerk het, het hy gereeld na evangeliese radio-uitsendings geluister. Ek onthou hoe hy my vertel het dat hy elke aand na hierdie radiostasie sou luister en dit het hom vrede gegee. Hy het selfs aan die stasie geskryf om vir ʼn Bybel en ander gedrukte geestelike materiaal te vra. Hierdie radiostasie het hom vir ʼn lang tyd geselskap gehou en hy het selfs sy tweede familie na ʼn plaaslike kerk geneem wanneer hy tuis was. Ek deel hierdie storie met julle, omdat my pa se ervaring my ʼn nuwe vlak van waardering gegee het vir FEBC se bediening. Mag die Here aanhou om hierdie medium te gebruik om mense ver en wyd met die evangelie te bereik.”

Janet het hiermee geëindig: “In November verlede jaar toe my pastoor in Kanada telefonies met my pa gepraat het, het hy seker gemaak dat my pa weet waarheen hy in die ewigheid sal gaan.” Haar pa is twee maande gelede oorlede en vir ewig saam met sy Verlosser.

Loof die Here vir sy genade om Janet en haar pa na Christus te bring!

*Naam verander om identiteit te beskerm

Vertaal vanaf FEBC.ORG

 


An inspiring story from China

Recently, we received an inspiring story from one of our staff living overseas who befriended a Chinese woman 27 years ago.

“Our programs really hit home when it involves someone personally close to me. 27 years ago, a young lady we will call Janet* came from China to an American University. Janet had come to know the Lord through a “worker” in China. Janet, my wife and I, drew very close to each other. She graduated, went back to China, and eventually imigrated to Canada. Before coming to university, her father divorced her mother, remarried, and started a new family. Here is Janet’s story of FEBC’s influence upon her father finally coming to Christ.”

“I should mention that many years ago when my Dad supervised mobile network projects in remote mountains, he would listen to a gospel radio station broadcast. I remember him telling me he would listen to that radio station every night and felt such peace. He even wrote to the station to ask for a Bible and print materials. The radio station kept him company for a long time to the point that he even took his second family to the local church when he was not working away from home… I share this because my Dad’s experience gave me a new level of appreciation for the ministry you are doing at FEBC. May the Lord continue to use this channel to reach people far and wide.”

Janet ended with this: “Last November when my pastor in Canada talked to my dad on the phone, he made sure my dad knew where he was going after this life.” Her dad passed on to glory two months ago.

Praise God for His timing and for His providence in bringing Janet and her father to Christ!

*Name changed to protect identity

From FEBC.ORG

 

 

 

Tags :
Share This :

Category

Recent Posts

Our Magazine

Radius Magazine – Issue #2
Radius Magazine – Version #3
Radius Magazine – Issue #4