sTORIES

Categories

Recent Posts

Events

PRAY_19-06-2024

“Bear with each other and forgive one another if any of you has a grievance against someone. Forgive as the Lord forgave you.” (Colossians 3:13

Read More »

BID_19-06-2024

“Wees geduldig met mekaar en vergewe mekaar as die een iets teen die ander het. Soos die Here julle vergewe het, moet julle mekaar ook

Read More »

PRAY_20-06-2024

Today is World Refugee Day. There are more than 115 million refugees worldwide, people who flee their countries because of war or oppression. FEBA ministers

Read More »

BID_20-06-2024

Vandag is Wêreld Vlugtelingdag. Daar is tans meer as 115 miljoen vlugtelinge wêreldwyd – mense wat uit hul lande vlug weens oorlog of onderdrukking. FEBA

Read More »

PRAY_21-06-2024

Pray for FEBA Chad, which has undergone a period of great change and upheaval in the past year. Pray that the team will settle in

Read More »

BID_21-06-2024

Bid vir FEBA Tsjad, wat die afgelope jaar deur ’n tyd van groot verandering en omwenteling gegaan het. Bid dat die span in vrede ingeburger

Read More »

BID_22-06-2024

FEBA deel al vir dekades die Goeie Nuus met die Yao-mense in Malawi, Mosambiek en Tanzanië. Vandag is daar duisende luisteraarklubs, elk met 10 tot

Read More »

PRAY_22-06-2024

FEBA has been bringing the Good News to the Yao people in Malawi, Mozambique, and Tanzania for decades. Today there are thousands of listener clubs,

Read More »

PRAY_23-06-2024

FEBA has been bringing the Good News to the Yao people in Malawi, Mozambique, and Tanzania for decades. Today there are thousands of listener clubs,

Read More »

BID_23-06-2024

FEBA deel al vir dekades die Goeie Nuus met die Yao-mense in Malawi, Mosambiek en Tanzanië. Vandag is daar duisende luisteraarklubs, elk met 10 tot

Read More »

Stay connected

Subscribe to our Newsletter

Be up to date with the latest News from FEBA South Africa.